2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU 2016-2017 BAŞVURU VE KAY
                                                                                             2016-2017 AKADEMİK YILI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

 

Kimler Başvurabilir?

Bartın Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına 2016-2017 akademik yılında alınacak öğrencilerin seçimi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.11.2015 tarih ve 64943 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısına istinaden gerçekleştirilecektir.

 

2016-2017 Akademik Yılı için 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir.

 

Kontenjan Dağılımı

 

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen kontenjan 775’tir. Aşağıda verilen tablodaki bölümlere ve kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

 

Bölümlere Göre Kontenjan Dağılımı

Başvurulan Öğretmen Alanı (Atamaya Esas Olan)

Mezun Olduğu Bölüm/Program

4. Sınıf

Mezun

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri ve teknolojisi Yüksekokulu

110

28

Muhaseme ve Finansman veya

Pazarlama ve Perakende

İktisat

50

13

Muhaseme ve Finansman veya

Pazarlama ve Perakende

İşletme

50

13

Matematik

Matematik, Matematik ve Bilgisayar

20

5

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji

80

20

Kimya  /    Fizik

Kimya / Fizik, Fizik Mühendisliği

12

3

Felsefe / Psikoloji

Felsefe, Sosyoloji/Psikoloji,

60

15

Tarih  / Coğrafya

Tarih / Coğrafya

70

18

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

110

28

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi

-

50

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü

-

5

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Bölümü

-

15

 

TOPLAM

562

213

 

GENEL TOPLAM

    775

 

         

 

 

Ön kayıtlar

Ön kayıt başvuruları 29 Ağustos 2016 günü başlayacak ve 9 Eylül 2016 günü saat 17.00’de sona erecektir. ÖN KAYIT BAŞVURULARI ONLİNE YAPILACAKTIR. Online başvurusunda eksik veya yanlış bilgi olması halinde, öğrenci kesin kayıt hakkı

kazansa bile kaydı geçersiz sayılacaktır.

 

Adaylar http://onbasvuru.bartin.edu.tr/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir.

 

 

Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak kesin kayıtta teslim edecektir.

 

 

NOT: Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 

Öğrenci Seçiminde Uygulanacak Kriterler

 

4. Sınıf öğrencileri için değerlendirme:

1. Öğrencilerin son üç yılın genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),

2. Not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik

verilecektir.

 

Mezunlar için değerlendirme:

1. Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),

2. Not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik

verilecektir.

 

Sonuçların İlanı

Programa kabul edilen asıl ve yedek öğrencilerin listesi 16 Eylül 2016 Cuma günü saat 17.00’da Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi internet sayfasından ilan edilecektir.

 

Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

 

Kesin kayıtlar

a. Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 19 Eylül 2016 günü saat 10.00’da başlayacak ve 20 Eylül 2016 günü saat 17.00’da tamamlanacaktır. Kayıtlar ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Kayıt Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı / BARTIN

 

b. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar http://formasyon.bartin.edu.tr/ adresinden 21 Eylül 2016 Çarşamba günü ilan edilecek ve 22 Eylül 2016 Perşembe günü kayıt yapılabilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

c. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

Kesin kayıtta istenen belgeler

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)

2. Güncel öğrenci belgesi (Sadece 4.Sınıf öğrencileri için)

3. 4’lük sistemde onaylı not döküm belgesi (transkript) (4.Sınıf öğrencileri için son üç yıl)

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5.Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 2.054 TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir)(Ziraat Bankası Bartın Şubesi Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü IBAN NO: TR91 0001 0000 5253 7534 0750 05 hesabına Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2016-17 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir)

6. İki adet fotoğraf

7.Üniversite giriş puanını gösteren belge (ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir)

8. Dilekçe (internetten alınacaktır).

 

AÇIKLAMA

 

1. Güz dönemi dersleri üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi dersliklerinde Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır. Sınav zamanları hafta içi ve Pazar günlerinden yararlanılacaktır.

2. ÖSYM ve AÖF sınavları kaynaklı derslik değişiklikleri bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacaktır.

3. Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır.

4. Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü taktirde değişiklikler yapılabilir.

5. Program 2016-2017 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülecektir.

6. Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.

7. Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar,  Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.

8. İlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacaktır.

9. Dersler 45’er dakikadır.

10. Online kayıt yapmadan önce http://formasyon.bartin.edu.tr/  adresindeki sıkça sorulan sorular kısmını inceleyiniz.


29.08.2016 23:48:00


DİĞER HABERLER

Oca 11
PFE Bahar Dönemi Akademik Takvimi

PFE Bahar Dönemi Akademik Takvimi

Ara 23
Pedagojik Formasyon Eğitimi Bütünleme Sınavı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Bütünleme Sınavı

Ara 22
Formasyon Eğitimi- Fotoğraf Yükleme

Formasyon Eğitimi- Fotoğraf Yükleme

Ara 5
PFE Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti

PFE Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti

Kas 27
3 Aralık 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

3 Aralık 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

Kas 21
26 Kasım 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

26 Kasım 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

Kas 7
Pedagojik Formasyon Eğitimi Kasım Ayı Programı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Kasım Ayı Programı

Kas 7
Formasyon Öğrencilerinin Dikkatine

Formasyon Öğrencilerinin Dikkatine

Eki 24
Eki 27
Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programı ve Muaf

Ders Programı ve Muafiyet Çizelgesi

Eyl 23
2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitim

2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Telafisi Hakkında

Eyl 23
2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitim

2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programı ve Grup Listeleri

Eyl 20
2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yedek Kayıtları Hakkında

2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yedek Kayıtları Hakkında...

Eyl 13
2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

Eyl 13
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER VE DİLEKÇE

Kesin kayıt için istenen belgeler ve doldurulacak dilekçe ektedir.

Ağu 29
2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU 2016-2017 BAŞVURU VE KAY

Ara 16
Pedagojik Formasyon Sertifikaları

2014-2015 Ek Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifikaları

Kas 19
Formasyon Tek Ders Sınavı

Formasyon Tek Ders Sınavı

Kas 18
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

Tek Ders Sınav Başvuruları

Ağu 26
2014-2015 Ek Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Akademik Takvim

Okulların 28.09.2015 tarihinde açılması nedeniyle Pedagojik Formasyon akademik takvimi güncellenmiştir.

Tem 10
2014-2015 Ek Bahar Pedagojik Formasyon Final Programı

2014-2015 Ek Bahar Pedagojik Formasyon Final Programı

May 25
Nis 15
Muafiyet Sonuçları

Pedagojik Formasyon II. Dönem Muafiyet Sonuçları

Nis 2
Formasyon Sertifika Bilgileri

Formasyon Sertifika Bilgileri

Nis 2
Öğretmenlik Uygulaması Listeleri

Öğretmenlik Uygulaması Listelerine http://egitim.bartin.edu.tr/Default.aspx Adresinden Ulaşılabilmektedir.

Mar 27
Formasyon Devamsızlık Listeleri

Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere ait listeye http://egitim.bartin.edu.tr/Default.aspx web adresinden ulaşabilmektedir.

Mar 16
Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Sonuçları

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Sonuçları

Mar 9
Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrenci Bilgi Sistemi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrenci Bilgi Sistemi

Mar 2
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Günü

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Günü

Şub 23
Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti İçin Başvuru Tar

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti İçin Başvuru Tarihi

Şub 20
2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

Şub 20
2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

Şub 15
Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti İçin Dilekçe Örneği Eğitim Fakültesinin Duyurular Kısmında Yayınlanmıştır.

Şub 7
GRUP LİSTELERİ

2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI GRUP LİSTELERİ

Şub 6
Seçmeli Ders Grup Listeleri

Seçmeli Ders Grup Listeleri

Şub 6
Akademik Takvim

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Akademik Takvimi

Oca 31
Formasyon Derslikleri

Formasyon Derslikleri

Oca 28
Pedagojik Formasyon Önemli Duyuru

Pedagojik Formasyon Önemli Duyuru

Oca 28
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon

3. Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

Oca 24
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Pr

2. Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

Oca 7
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başlamıştır. Öğrenci Alım Koşulları ve Kontenjanlarına Ait Bilgiler Ekteki Dosyada Yer Almaktadır.

Kas 5
Final Programı Güncel Hali

Final Programı Güncel Hali

Kas 5
Fotograf Ekleme

Fotograf Ekleme

Kas 5
Devamsızlıktan Kalanlar

Devamsızlıktan Kalanların Listesi

Eki 31
Sertifika Bilgileri

Sertifika Bilgileri

Eyl 23
DERS GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK

DERS GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Eyl 18
FORMASYON DERSLİKLERİ

DERSLİK DEĞİŞİKLİĞİ

Eyl 18
FORMASYON DERS TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

FORMASYON DERS TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Eyl 11
DERS TELAFİSİ

DERS TELAFİSİ